You are currently viewing Tanja Jadnanansing over het hoger onderwijs

Tanja Jadnanansing over het hoger onderwijs

  • Post author:
  • Post category:Nieuws

Het door de overheid bekostigde hoger onderwijs bestaat uit ruim 60 hogescholen, 13 universiteiten en de Open Universiteit (met 18 plaatselijke studiecentra). Het aantal studenten in het hoger onderwijs is in vergelijking met andere Europese landen fors toegenomen. De studie-uitval is echter hoog, talenten worden te weinig uitgedaagd en de aansluiting op de arbeidsmarkt kan beter, aldus de adviescommissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel.

Kompas studenten ,Onderdeel van Studentenplatform Nederland (STIP), gaan maandag 7 Mei in gesprek met Tanja Jadnanansing, Tweede Kamer-Lid en woordvoerster hoger onderwijs voor de PvdA . Jadnanansing gaat het voornamelijk hebben over de toekomst van het hoger onderwijs en haar concrete voorstellen die bijdragen aan een beter hoger onderwijs. Uiteraard zullen wij het ook hebben over de huidige politieke toestand .

Ook u bent van harte uitgenodigd!

Locatie: 
Hogeschool Inholland
Onderwijslocatie Boelelaan 1109
1081 HV Amsterdam (OZW)


Tijd: 19:00 – 21:00
Aanmelden: info@kompasstudenten.nl