You are currently viewing Dag voor de mensenrechten

Dag voor de mensenrechten

De Kompasstudenten zijn 10 december bijeen gekomen om stil te staan bij de Dag van de Mensenrechten. Hierbij hebben we deelgenomen aan de schrijfmarathon van Amnesty Nederland🖋. Wij hebben ons verdiept in de verhalen van acht sterke vrouwen die opkomen voor de mensenrechten.