You are currently viewing Kompas Studenten Iftar 2022

Kompas Studenten Iftar 2022

De maand Ramadan is voor moslims een bijzondere tijd waarin zij een maand vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Het vasten wordt gezien als vorm van zuivering van de ziel en het bedanken van Allah (God). De ramadan leert mensen zelfdiscipline en moslims voelen en tonen verbondenheid met de armen.

Gedurende de hele maand wordt er ook een nadruk gelegd op bezinning, saamhorigheid sociale cohesie en naastenliefde.

Op 6 april organiseerde Kompas Studenten haar jaarlijkse Studenten Iftar. Een interreligieuze dialoog waarin verbinding en dialoog centraal staat.

Samen met een diverse groep van moslim, christelijke en joodse studenten zijn we in gesprek gegaan omtrent religie, cultuur en wetenschap. Er heerste een gezellige en open sfeer. Door de gesprekken leerden zij elkaar beter kennen en voelden zij zich meer verbonden met elkaar. Na het voeren van dialoog vond de gezamenlijke Iftar maaltijd plaats.

We willen alle deelnemende studenten vanuit Kompas Studenten, Haboniem-Dror beHolland, Netzer en Dispuut Pampus bedanken voor deze enorm leerzame en gezellige avond!