You are currently viewing Kompasstudenten organiseert een bezoek bij het Amsterdam Museum

Kompasstudenten organiseert een bezoek bij het Amsterdam Museum

  • Post author:
  • Post category:Nieuws

De tentoonstelling Amsterdam DNA voert je als een driedimensionale reisgids in 45 minuten mee door de Amsterdamse geschiedenis. Zorgvuldig uitgekozen topstukken, waaronder nieuwe aanwinsten en bruiklenen, vertellen in zeven hoofdstukken het boeiende en veelzijdige verhaal van de stad. Per hoofdstuk vormt één collectiestuk het uitgangspunt voor het verhaal over die periode. Deze verhalen worden verteld door middel van spannende animaties. Deze worden geprojecteerd op grote glazen schermen die centraal in de ruimte hangen. Elke bezoeker krijgt een reisgidsje, waarmee bij iedere periode de animaties in één van de tien talen die worden aangeboden, kan worden geactiveerd. Van Italiaans tot Russisch en Japans.

4 Kernwaarden: Ondernemerschap, Vrijdenken, Burgerschap en Creativiteit

Ondernemerschap
Al sinds de eerste nederzetting aan de Amstel is Amsterdam door de nabijheid van zowel landbouw als visserij een strategische handelslocatie geweest. Deze handelsgeest bereikt een hoogtepunt in de Gouden Eeuw, waarin Amsterdam een toppositie inneemt in de wereldhandel en het financiële verkeer, maar helaas ook slavernij en uitbuiting aan de orde zijn. Ook tegenwoordig is het ondernemerschap nog minstens zo aanwezig in de dynamische stad.

Vrijdenken
Amsterdam heeft het imago van een tolerante stad. Het gedoogbeleid, de Wallen, de kraakbeweging en de tolerantie ten aanzien van homoseksuelen zijn voorbeelden van een vrije geest. Inmiddels staat het vrijzinnige Amsterdam onder druk. Verharding van de samenleving, het aanscherpen van het stadsbeleid en gebeurtenissen zoals de moord op Theo van Gogh vanwege zijn uitgesproken mening doen afbreuk aan het vrijdenken waar Amsterdam om bekend staat.

Burgerschap
Na de Middeleeuwen en het losmaken van het alles overheersende gezag van de kerk, groeit bij de Amsterdammers het besef dat men zelf verantwoordelijkheid draagt om voor elkaar te zorgen. Goed bestuur, veiligheid en opvang van weeskinderen, zieken en armen waren belangrijk en ieder die daartoe in staat was werd geacht hieraan bij te dragen. Tegenwoordig worden nieuwe manieren gezocht om dit gemeenschappelijke gevoel in stand te houden.

Creativiteit
Of het nu kunstenaars, ontwerpers of wetenschappers zijn, creatieve geesten hebben zich altijd thuis gevoeld in Amsterdam. In de zeventiende eeuw kwam Rembrandt al naar Amsterdam omdat daar het centrum voor de handel in kunst en design was. Maar ook vandaag de dag biedt het internationale en multiculturele klimaat van Amsterdam een waaier aan mogelijkheden voor creatieve projecten en ondernemingen.

Programma:
Datum: Dinsdag 13 november 2012
Tijdstip: 16:00 – 18:00 uur
Locatie: Westermarkt 2g (verzamelen voor kantoor Kompas)
Aanmelden verplicht via: info@kompasstudenten.nl
Entree: UvA studenten 5,- overige studenten 10,-

We hopen jullie te mogen zien op 13 november!