You are currently viewing Maatschappelijke organisaties slaan handen ineen

Maatschappelijke organisaties slaan handen ineen

  • Post author:
  • Post category:Nieuws

DEN HAAG – Op 11 februari 2013 heeft de eerste algemene ledenvergadering van Unie Maatschappelijke Organisaties Nederland (UmNed) plaatsgevonden. Op deze algemene vergadering heeft UmNed haar oprichting officieel bekend gemaakt en zijn de bestuursleden voor het algemeen bestuur gekozen.

Deze zeven maatschappelijk betrokken organisaties – Hogiaf, Peritus Network, NPOINT, Studentenplatform STIP, Stichting Sanitas, Platform ZijN en Stichting Waterval – met wortels in verschillende sectoren zijn met elkaar aan de slag gegaan om een overkoepelende organisatie op te richten. Op deze manier wordt de kennis en ervaring tussen organisaties gedeeld om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Het doel van UmNed is om innovatieve oplossingen te genereren voor actuele maatschappelijke problemen in Nederland. Hiernaast heeft UmNed een aantal kerndoelen voor ogen: ondersteuning en professionalisering, belangenbehartiging en netwerkdeling, kennisontwikkeling en kennisdeling.

umned-foto2-300x200Nederland vooruit helpen
Mehmet Cerit, voorzitter van UmNed, heeft in zijn toespraak benadrukt waarom UmNed is opgericht: “Wij willen beter ons best doen om te werken aan een betere samenleving. Als UmNed zien wij sociale spanningen in de samenleving. Door bruggen tussen mensen te slaan willen wij deze polarisatie tegengaan en de verbondenheid tussen mensen versterken. Wij Turkse Nederlanders eigenen dit land en nemen onze verantwoordelijkheid om Nederland vooruit te helpen”.

umned-foto3-300x200Diversiteit met een indrukwekkend bereik
UmNed bestaat uit zeven koepelorganisaties die op hun beurt ook nog eens 46 organisaties vertegenwoordigen. De initiatiefnemers van deze organisaties zijn Turkse Nederlanders die actief de schouders zetten onder het ontplooien van talloze maatschappelijke activiteiten. De 53 organisaties die bij UmNed zijn aangesloten zijn verspreid over heel Nederland en vormen een enorm netwerk. Uniek aan het netwerk is de diversiteit in leeftijd, opleiding en werk. Veel verschillende sectoren zijn in het netwerk vertegenwoordigd: van zorg tot emancipatie en van onderwijs tot ondernemerschap. UmNed heeft een indrukwekkend bereik, waaronder ondernemers, ouders en leerlingen, hoogopgeleide biculturele vrouwen, studenten, artsen en zorgprofessionals en andere professionals die werkzaam zijn in diverse sectoren.