You are currently viewing Nationale Studiekeuzedag

Nationale Studiekeuzedag

Het is al jaren bekend dat de uitval van 1e jaar studenten in het hoger onderwijs zeer hoog is. Op het HBO is dit ruim 20% en op het WO tot wel 15%. (Bron: CBS.)

Mede doordat de scholieren niet genoeg geïnformeerd worden gedurende hun onderzoek naar een vervolgopleiding lopen zij tegen de risico op de een verkeerde keuze maken m.b.t. een studie. Veelal leidt dit uiteindelijk tot het vervroegd stoppen met de studie en het gevolg daaraan, een studievertraging.

Tevens blijkt uit onderzoek dat gedaan is door STIP* (Studentenplatform Nederland) dat scholieren op open dagen niet alle informatie krijgen over een studie. Zij krijgen enkel de “positieve” informatie toegekend waarmee het aantrekkelijk wordt voor de scholieren om zich op die onderwijs instelling aan te melden. De UP’s van de studie worden dus wel verteld, maar de DOWN’s niet. Dit leidt ook weer tot een verkeerde keuze. Jammer genoeg vinden dit soort praktijken tijdens veel open dagen plaats.

STIP heeft daarom als non-profit organisatie besloten het initiatief te nemen om toekomstige studenten op een dermate eerlijke manier informatie toe te kennen aan scholieren zodat zij concreet weten wat hun te wachten staat. Dit doen wij dan ook zeker onafhankelijk. Omdat wij noch commerciële noch materiële belangen hebben bij deze beurs is het voor ons zeer aangedaan om ons best te doen en de uitval van studenten in het eerste jaar te verminderen.

Kijk snel op www.studiekeuzedag.nl en meld je aan!

* Studentenplatform Nederland, oftewel STIP, is een landelijke studentenorganisatie die nuttige activiteiten organiseert voor studenten in het hoger onderwijs. STIP is tevens de koepelorganisatie voor 6 studentenverenigingen, waaronder Kompas Studenten.