You are currently viewing Ons jaarlijkse dagtrip staat weer op de planning!
Parijs, dagtrip

Ons jaarlijkse dagtrip staat weer op de planning!

  • Post author:
  • Post category:Nieuws

Beste Kompassers!

Ons jaarlijkse dagtrip staat weer op de planning! Deze keer gaan wij naar de stad van de liefde, genaamd: Parijs!

Op zaterdag 19 november zullen wij vanuit Amsterdam Centraal Station met de bus vertrekken naar Parijs. Daar zullen wij in de ochtend aankomen en zullen wij met zijn allen een vast programma volgen. Na dit programma, is iedereen vrij te doen wat hij/zij wilt gaan doen. In de avond verzamelen wij en vertrekken wij weer naar Amsterdam.

Het programma is als volgt:

19/11 om 01.00 verzamelen op Amsterdam Centraal Station (precieze locatie krijg je nog later te horen) en vertrekken vervolgens
09.30 aankomst in Parijs, voor de Eiffeltoren
09.30 – 13.00 vast programma
13.00 – 23.00 vrij programma
23.00 verzamelen weer op afgesproken punt en vanaf daar vertrekken

Er zal voor de heenreis gezorgd worden voor lunch en het avondeten is voor ieders eigen rekening.

De kosten van de dagtrip bedragen:
€35 voor leden
€42,50 voor niet-leden

Aanmelden kan je doen door het bedrag over te maken naar ons rekeningnummer, met vermelding van je voor- en achternaam en waar het om gaat. Een voorbeeld:

Bram Jansen
Dagtrip Parijs
Bankrekeningnummer:  NL44ABNA0547260091

Wij hopen iedereen voldoende te hebben geïnformeerd en hopelijk zien wij jou meekomen met onze dagtrip!

Niet vergeten om je glimlach mee te nemen!

 

————————————————————————————————————————————–

 

Dear Kompassers,

Our yearly day excursion is on the agenda! This time, we will go to the city of love: Paris!

On that day we will leave from Amsterdam Central station with the bus to Paris. There we will arrive in the morning and we all will follow a fixed program. After that, everybody is free to do what he/she wants to do. In the evening we will regroup and go back to Amsterdam.

This will be the program
19/11 at 01.00 we will gather at Amsterdam Central Station (exact location will be announced later) and depart from there
09.30 we will arrive in Paris, in from of the Eiffel tower
09.30 – 13.00 fixed program
13.00 – 23.00 free program
23.00 gather at appointed place and leave from there

For the outward journey, we will arrange a lunch for everybody. In the evening, everybody has to take care for their own dinner.

We charge the following prices:
€35  for members
€42,50 for non-members

You can apply for the excursion, by sending the sum of the money to our bank account number with your name. An example:

Bram Jansen
Day excursion Paris
Bank account number: NL44ABNA0547260091

All by all, we hope that we have informed you well enough and hope to see you with the excursion!
Don’t forget to bring your smile with you!