You are currently viewing Verslag: Seminar Studiesucces

Verslag: Seminar Studiesucces

Op vrijdag 9 oktober 2013 heeft het seminar ‘Studiesucces’ plaatsgevonden op de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Het was de aftrap van onze stichting voor dit jaar. De opkomst was groot en tot onze tevredenheid was het een waar succes!

Het thema van het seminar was studiesucces en het had als doel om studenten te helpen met het omgaan met stress tijdens hun tentamenperiode.

De presentatie werd gegeven door studentenpsychologe Aniko Kiss. Zij is werkzaam binnen het Centrum voor Studie en Loopbaan (CSL) aan de VU. Aniko Kiss is een ervaren psychologe en is gespecialiseerd in het bieden van steun bij studiegerelateerde vragen en problemen.

Wat verstaat men eigenlijk onder studiesucces? Voor de meeste studenten is dit het behalen van een diploma. De weg hiernaartoe is voor velen echter niet zonder slag of stoot. Hieronder vallen zelfs de intelligente en ijverige mensen die enorm hun best doen voor hun studie.

Kiss noemde tijdens de presentatie een aantal oorzaken voor problemen tijdens de studie. Uitstelgedrag, onvoldoende studievaardigheden en het niet hebben van motivatie of tijd zijn vaak de boosdoeners. In een aantal gevallen hebben studenten te maken met persoonlijke problemen of psychische klachten met als gevolg dat hun studie hieronder lijdt. In dit seminar stond faalangst als oorzaak centraal.

Faalangst is prestatiegebonden angst die samenhangt met onzekerheid. De kenmerken van faalangst zijn onder andere snelle ademhaling, hartkloppingen en spierspanning. Daarnaast overschatten studenten met faalangst de kans op mislukking en de ernst van de gevolgen, terwijl succeservaringen weinig invloed op hen hebben. Zij zijn vaak ook perfectionistisch en hebben concentratieproblemen, waardoor ze studeren juist gaan vermijden of uitstellen.

Samen met Kiss hebben de studenten tijdens de presentatie een aantal oefeningen gedaan om faalangst tegen te kunnen gaan. Een daarvan is ontspanning door middel van rustig ademhalen en door het ontspannen van de buikspieren. Een andere oefening is het uitdagen van negatieve gedachten. Hierbij moet je je afvragen hoe waarschijnlijk de kans op mislukking is en hoe groot de ernst van de gevolgen werkelijk kan zijn.

Al met al was het dus een zeer informatieve avond door de vele tips van Kiss.

Voor degenen die binnenkort tentamens hebben, veel succes en zet ‘m op!