You are currently viewing Verslag: vluchtelingendebat ‘Nederland: safe haven?’

Verslag: vluchtelingendebat ‘Nederland: safe haven?’

Het vluchtelingendebat ‘Nederland: safe haven?’ van woensdag 25 november was een groot succes.
In samenwerking met FLOOR van de Hogeschool van Amsterdam heeft Kompas Studenten een
diverse groep studenten aangetrokken om te praten over de vluchtelingenproblematiek. De studenten
hebben een duidelijke stem laten horen: de vluchtelingen zijn meer dan welkom in Nederland.

Het doel van de avond was niet alleen om dit onderwerp bespreekbaar te maken, maar ook om mogelijke oplossingen te bedenken voor de opvang van vluchtelingen. Samen met vier sprekers, Susan Legene hoogleraar politieke geschiedenis aan de VU, ex-vluchteling Peshmerge Morad, politiek filosoof Tamar de Waal en Zineb Youcef van de Nesci Foundation, is aan de hand van vier stellingen gedebatteerd over de crux van het vluchtelingenprobleem.

Zineb youcef laat aan het begin van het debat weten dat oplossingen voor het vluchtelingenprobleem vanuit de burgers moet komen. Het moet ‘bottom-up’ gebeuren. Hoe? Burgers kunnen (tijdelijk) een kamer delen met vluchtelingen. Tamar was hier niet mee eens: ‘we moeten niet te snel uitbesteden aan privé initiatieven, aangezien Nederland beschikt over genoeg hiervoor aangewezen publieke instanties.’ Peshmerge Morad voegde eraan toe: ‘ik wil liever op straat in een tent wonen, dan in iemand z’n huis.’

De taal leren vindt Peshmerge Morad een belangrijk punt. De vluchtelingen moeten betere begeleiding krijgen en de taal heeft de hoogste prioriteit: ‘als vluchtelingen de taal goed leren, kunnen zij sneller meedraaien in de Nederlandse samenleving.’ Susan Legene vertelde dat veel vluchtelingen niet ‘mogen’ of ‘kunnen’ participeren in de Nederlandse samenleving, omdat veel vluchtelingen de taal slecht spreken en geen verblijfsstatus hebben. Daarnaast hebben vluchtelingen minder kans om aan een baan te komen vanwege de hogere eisen hier in Nederland. Maar er ontstaat wel een ‘‘nieuwe’ arbeidsmarkt: ‘we zien steeds meer nieuwe ondernemingen en initiatieven opkomen in verband met de vluchtelingenproblematiek, zowel vanuit Nederlanders als buitenlanders. Dat vind ik een goede zaak.’

Aan het einde van de avond hebben een tiental studenten zich aangemeld voor de Kompas Denktank. Deze studenten zullen de komende periode nadenken over toekomstige maatschappelijke Kompas-projecten.

Voor meer informatie over deze projecten en toekomstige activiteiten, check onze facebookpagina en website. En hopelijk tot op de volgende activiteit!